traduzione polacco  tlumaczenie dokumentow

Stowarzyszenie „Instytut dla Polonii” powstało w 2010 roku. jest organizacją non profit. Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest promowanie Polski i polskiej kultury oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka w Kampanii, a także integracja środowiska polonijnego i międzykulturowego.


Stowarzyszenie będąc punktem odniesienia dla Polaków z Kampanii udziela wsparcia poprzez konsultacje i informacje, kierując Polaków do odpowiednich instytucji.


Od samego początku swojego istnienia stowarzyszenie działa aktywnie na terytorium regionu Kampanii, współpracując również z lokalnymi władzami, z organizacjami polonijnymi na terenie całych Włoch i Europy. 


Jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia Wspólnota Polska, włoskiego Stowarzyszenia Cospe, a także założycielem Komitetu „Il mondo nella città’” przy Urzędzie miasta Neapol.


Ma podpisaną konwencję z Uniwersytetem Orientale w Neapolu, dzięki której studenci uniwersytetu mogą odbyć staż w Stowarzyszeniu.


Działalność stowarzyszenia skierowana jest do różnych grup społecznych: od dzieci polonijnych, poprzez  osoby tymczasowo pracujące w Kampanii, aż po rodziny zamieszkałe na stałe w Neapolu i okolicach.


„Instytut dla Polonii” organizuje imprezy integracyjne, festyny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, świąteczne spotkania polonijne połączone z przedstawieniem w wykonaniu dzieci, jak i osób dorosłych. Przy każdym takim spotkaniu dzieci otrzymują drobne prezenty ufundowane przez Stowarzyszenie. Periodycznie organizuje także okazjonalne spotkania polonijne w formie wieczoru tanecznego z polską muzyką -  np. w Karnawale i na Andrzejki.


Organizacja promuje jednodniowe wycieczki krajoznawcze z polskim przewodnikiem i jest inicjatorem i pomysłodawcą cyklu wycieczek „Zobacz, gdzie mieszkasz”, mających na celu promowanie regionu (niedzielne wycieczki dla kobiet pracujących w trybie całodobowym jako alternatywę na spędzenie dnia wolnego).


Jedną z podstawowych działalności „Instytutu dla Polonii”  jest promocja edukacji dzieci polonijnych poprzez realizację projektu  „Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego” (od 2011 r.). Szkoła powstała jako odpowiedź na potrzeby rodzin polonijnych z dziećmi zamieszkałych w  rejonie Kampanii, a zwłaszcza w  Neapolu i okolicach. Placówka funkcjonuje od 4 do 5 dni w miesiącu (w każdą sobotę)  w godzinach od 15.00 do 18.00 przez 10 miesięcy w roku. Personel szkoły tworzy grupa czterech nauczycieli: trzech z wykształceniem kierunkowym wyższym magisterskim, w tym psycholog.  Są oni  wspierani  przez  mediatora kulturowego. 


Założycielkami i koordynatorami  projektu są Anna Smolińska i Agnieszka Folcik.  Aktualnie w projekcie uczestniczy ponad 4 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Stowarzyszenie jest promotorem pierwszych szkoleń metodycznych dla nauczycieli polonijnych we Włoszech. Na swoim koncie ma zorganizowanie w 2015 r. Pierwszej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych we Włoszech, mającej na celu zintegrowanie środowiska nauczycielskiego oraz pierwszych warsztatów metodycznych w Neapolu.


Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.


 
 Se avete feedback su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattaci e ci piacerebbe sentire da voi. 
 
  Site Map